Ympyrän pinta-ala -laskuri – tietoa tästä laskurista

Laske ympyrän säde, pinta-ala, halkaisija ja kehä syöttämällä jonkun näistä arvo sille tarkoitettuun kenttään.

Pinta-alan laskemisella tarkoitetaan kaksiulotteisten kuvioiden tai alueiden koon mitan laskemista. Geometrisille kuvioille ja osiolle on jokaiselle olemassa omat laskentakaavansa. Pinta-alan perusyksikkö SI- eli metrijärjestelmässä on neliömetri (m²).

Ympyrän pinta-ala lasketaan kaavalla:

A = π * r^2

A = pinta-ala, r = ympyrän säde

Ympyrän kehä lasketaan kaavalla:

p = 2 * π * r

p = kehä, r = ympyrän säde

Säteellä tarkoitetaan ympyrän kehän ja keskipisteen välillä olevaa janaa. Säteen pituus on puolet halkaisijasta, jonka jana kulkee ympyrän kehän pisteeltä toiselle, halkaissen samalla keskipisteen. Kehällä taas tarkoitetaan ympyrän reunaviivaa eli piiriä. 

Pii on matematiikassa esiintyvä vakioarvo. Pii on irrationaalinen luku, joka merkitsee sen olevan päättymätön desimaaliluku. Usein piistä käytetään kuitenkin lyhennettä 3,14… tai merkintää kreikkalaista kirjainta π. Piin arvo on sama kuin ympyrän kehän suhde halkaisijaan.