Lieriön tilavuus ja pinta-ala -laskuri – tietoa tästä laskurista

Mikä on lieriö?

Lieriö on pinta, jonka suora muodostaa kulkiessaan suljettua käyrää, joka ei leikkaa itseään. Suora piirtää avaruuteen pinnan, jota kutsutaan lieriöpinnaksi. Lieriön pohjien väliin jäävää aluetta kutsutaan vaipaksi, pohjien keskipisteet yhdistävää janaa akseliksi ja pohjien kohtisuoraa etäisyyttä korkeudeksi. Lieriö, jonka pohja on ympyrä, kutsutaan ympyrälieriöksi eli sylinteriksi (tällä sivulla esitetty lieriö).

Ympyrälieriön tilavuus voidaan laskea, kun tiedetään sen säde ja pituus kaavalla

V = π * r² * h

V = tilavuus, r = säde, h = korkeus

Lieriön kannen ja pohjan pinta-ala voidaan laskea, kun tiedetään sen säde kaavalla

Ap= 2 π *r²

Ap = kannen ja pohjan pinta-ala, r = säde

Lieriön vaipan pinta-ala voidaan laskea, kun tiedetään sen säde ja korkeus kaavalla

AV = 2 π * r * h

AV = vaipan pinta-ala, r = säde, h = korkeus

Lieriön kokonaispinta-ala voidaan laskea, kun tiedetään sen säde ja korkeus kaavalla

A = 2 π * r * h + 2 π * r²

A = pinta-ala, r = säde, h = korkeus