Prosenttilaskuri – tietoa tästä laskurista

Prosentilla ilmaistaan prosentuaalista osuutta jostakin luvusta. Prosenttia merkitään %-merkillä. Yksi prosentti vastaa yksi sadasosaa (1/100) murtolukuna tai 0,01 desimaalilukuna. 

Prosenttilaskurilla voit laskea prosenttilaskuja, tuotteen hinnan laskuja ja arvonlisäveroon (alv) liittyviä laskuja. Prosenttilaskuissa voit selvittää kuinka monta prosenttia jokin luku on jostain luvusta tai mikä on jonkin luvun prosentuaalinen osuus jostain luvusta. Vastaus ilmestyy taulukon alle. 

Luku 10 on 1 000 % luvusta 1

10 % luvusta 1 on 0,1.

Tuotteen hinnan laskuissa voit laskea alennuksessa olevan tuotteen alennusprosentin tai alennetun hinnan. Laskun laskeaksesi sinun tulee tietää tuotteen normaalihinta eli tuotteen alkuperäinen hinta. Vastaus ilmestyy taulukon alle. 

Tuotteen normaalihinnan ollessa 10 euroa ja alennusprosentin ollessa 10 %, tuotteen alennettu hinta on 9 euroa. 

Tuotteen normaalihinnan ollessa 10 euroa ja alennetun hinnan ollessa 9 euroa, tuotteen alennusprosentti on 10 %.

Lisätietoa prosenttilaskuista

Prosenttilaskut ovat matemaattisia laskuja, joissa käytetään prosentteja. Prosentti tarkoittaa ”sataa kohti”, ja se on tapa ilmaista suhdeluku. Yksi prosentti (1%) on yksi sadasosa, ja se voidaan ilmaista myös murtona 1/100 tai desimaalilukuna 0,01.

Tässä on joitakin perusasioita prosenttilaskuista:

  1. Prosentin muuttaminen desimaaliluvuksi: Jotta voit suorittaa laskutoimituksia prosenttiluvuilla, sinun on usein muutettava prosentti desimaaliluvuksi. Tämä tehdään jakamalla prosenttiluku 100:lla. Esimerkki: 45% = 0,45
  2. Desimaaliluvun muuttaminen prosentiksi: Kertomalla desimaaliluku 100:lla saat vastaavan prosenttiluvun. Esimerkki: 0,75 = 75%
  3. Prosentuaalinen lisäys tai vähennys: Kun haluat lisätä tai vähentää jonkin määrän prosentuaalisesti, voit käyttää kaavaa: ”Lopullinen määrä = Alkuperäinen määrä × (1 ± prosenttimuutos desimaalimuodossa)” Esimerkki: Jos haluat lisätä 100 euroa 15%:lla, lasku on ”100 × (1 + 0,15) = 115 euroa.”
  4. Prosentuaalisen osuuden laskeminen: Jos sinulla on kokonaisuus ja haluat tietää, mikä prosenttiosuus tietty määrä on tuosta kokonaisuudesta, voit käyttää kaavaa: ”Prosenttiosuus = (Osa / Kokonaisuus) × 100” Esimerkki: Jos 50 on 200:sta, prosenttiosuus on ”(50 / 200) × 100 = 25%.”
  5. Prosentuaalisen muutoksen laskeminen: Jos haluat tietää, kuinka paljon jokin määrä on muuttunut prosentuaalisesti, voit käyttää kaavaa: ”Prosentuaalinen muutos = ((Loppumäärä – Alkumäärä) / Alkumäärä) × 100” Esimerkki: Jos hinta nousee 100 eurosta 120 euroon, prosentuaalinen muutos on ”((120 – 100) / 100) × 100 = 20%.”

Arvonlisävero

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tavaroiden ja palveluiden hintaan niiden arvonlisäyksen mukaisesti tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa. Se on yleinen verojärjestelmä monissa maissa, mukaan lukien Suomessa.

Kun yritys myy tavaroita tai palveluita, se lisää myyntihintaan arvonlisäveron ja veloittaa sen asiakkaalta. Kun yritys ostaa tavaroita tai palveluita toiselta yritykseltä, se maksaa arvonlisäveron näistä ostoista. Yritys voi vähentää maksetun arvonlisäveron (ostoista) keräämästään arvonlisäverosta (myynneistä). Ero näiden kahden välillä maksetaan veroviranomaiselle tai saadaan takaisin, riippuen siitä, onko yritys kerännyt enemmän veroa kuin se on maksanut.

Tämä järjestelmä varmistaa, että vero kertyy lopulta kuluttajalle, koska vain loppukuluttaja ei voi vähentää maksettua arvonlisäveroa. Yritykset toimivat käytännössä veronkerääjinä valtiolle.

Arvonlisäverokanta voi vaihdella maittain ja jopa eri tuoteryhmien sisällä samassa maassa. Esimerkiksi tietyille elintarvikkeille, kirjoille tai kulttuuripalveluille voidaan soveltaa alennettua verokantaa monissa maissa.

Arvonlisäveroon liittyvissä laskuissa selviää hintojen arvonlisäveroton hinta ja arvonlisäverollinen hinta. Arvonlisäverottomaan hintaan ei ole lisätty alv-veroa eli 24 % tuotteen hinnasta. Arvonlisäverollisessa hinnassa alv-vero taas on mukana. Voit laskea arvonlisäverolaskuja myös ero veroluokilla sivulla: ALV-laskuri. Vastaus ilmestyy taulukon alle.

Hinta 10 euroa ilman arvonlisäveroa (24 %) on 8,06 euroa.

Hinta 10 euroa arvonlisäveron (24 %) kanssa on 12,4 euroa.