Keskiarvo-, moodi-, ja mediaanilaskuri – tietoa tästä laskurista

Keskiarvo, moodi ja mediaani ovat yleisesti tilastotieteissä käytettäviä arvoja.

Keskiarvo on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä.

Lukujen 1, 2, 3, 4 ja 5 keskiarvo on 3. 

Keskiarvo lasketaan laskemalla luvut 1, 2, 3, 4 ja 5 yhteen ja jakamalla 5. Summa jaetaan luvulla 5, koska edellä olevia lukuja on yhteensä 5 kappaletta.

Moodi on havaintoaineistossa yleisimmin esiintyvä arvo.

Lukujen 1, 2, 3, 3, 4 ja 5 moodi on 3.

Mediaani on järjestetyn lukujoukon keskimmäinen arvo. Jos lukuja on parillinen määrä, se on kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.

Lukujen 1, 2, 3, 4 ja 5 mediaani on 3.

Lukujen 1, 2, 3, 3, 4 ja 5 (parillinen määrä lukuja, 6 kpl) mediaani on 3. (3+3)/2=3