Lämpömuunnin – tietoa tästä laskurista

Lämpömuuntimella voit muuntaa Celsiukset Kelvineiksi ja Fahrenheiteiksi, Kelvinit Celsiuksiksi ja Fahrenheiteiksi ja Fahrenheitit Celsiuksiksi ja Kelvineiksi.

Valitse haluamasi yksiköt ja määritä niille numeeriset arvot. Kun painat keskellä olevaa nuolinäppäintä arvot vaihtavat paikkaa keskenään. Vastaus ilmestyy taulukon alle.

Celsius-asteikossa vertailukohtina on veden jäätymispiste (0 °C) ja kiehumispiste (100 °C). Fahrenheit-asteikko, joka on käytössä Yhdysvalloissa, sekä muutamissa muissa maissa, käyttää vertailukohtinaan veden jäätymispistettä (32 °F) ja ihmisen ruumiinlämpöä (96 °F). Tieteessä käytetään Kelvin-asteikkoa, jossa on sama asteväli kuin Celsiuksessa. Kelvin-asteikossa laskeminen aloitetaan absoluuttisesta nollapisteestä. Kelvin-asteikko ei siis sisällä negatiivisia lukuja. Kelviniä käytetään fysiikan ja matematiikan kaavoissa, koska sen avulla saadaan lämpötilan suhde muihin muuttujiin paremmin määritettyä.

Celsiukset voidaan muuntaa Kelvineiksi lisäämällä Celsius-lukemaan 273,15. Esimerkiksi lämpötilan 10 °C muuntaminen Kelvineiksi lasketaan seuraavasti: 10 + 273,15 = 283,15, eli 10 °C = 283,15 K.

Celsiukset voidaan muuntaa Fahrenheiteiksi kaavalla (°C) * 1,8 + 32. Esimerkiksi lämpötilan 10 °C muuntaminen Fahrenheiteiksi lasketaan seuraavasti: 10 * 1,8 + 32 = 50, eli 10 °C = 50 °F.

Muut laskut

  • Kelvin -> Celsius, lasketaan kaavalla: (°C) = (K) – 273,15
  • Kelvin -> Fahrenheit, lasketaan kaavalla: (°F) = (K) * 1,8 – 459,67
  • Fahrenheit -> Celsius, lasketaan kaavalla (°C) = ( (°F) – 32 ) / 1,8
  • Fahrenheit -> Kelvin, lasketaan kaavalla (K) = ( (°F) + 459,67 ) / 1,8