Kertotaulut – tietoa tästä laskurista

Kertotaululaskimella voit laskea kaikki kertolaskut luvuilla 1-9. Vie nuoli taulukon päälle ja valitse haluamasi numerot. Kun esimerkiksi viet nuolen taulukossa kohtaan 1 (pystysuunta) ja 1 (vaakasuunta) saat vastauksen kertolaskuun luku 1 kerrottuna luvulla 1 on 1. Vastaus ilmestyy taulukon alle. 

Kertolasku kuuluu aritmetiikan laskutoimituksiin. Sen vastakohta on jakolasku. Kertolaskumerkinnällä voidaan lyhentää yhteenlaskuja, joissa sama luku lasketaan yhteen moneen kertaan, esimerkiksi 3 kertaa 2 on yhtä paljon kuin “sama asia” 2+2+2 eli 6.

3*2=6

2+2+2=6

Kertolaskun tuloksen nimi on tulo. Kahden luvun kertolaskussa ensimmäinen luku on kertoja ja toinen luku on kerrottava. Kertomerkkiä voidaan merkitä kertopisteellä (·), kertomerkillä (×) tai asteriskilla (*).

3 (kertoja) *2 (kerrottava) =6 (tulo)