Unix-aika – tietoa tästä laskurista

Unix-aika on tietotekniikassa käytetty ajan tallennustapa, joka ilmaisee ajan sekunteina ajanhetkestä 1. tammikuuta 1970 0:00:00 UTC alkaen. Unix-aika on yleensä 32-bittinen kokonaisluku.

Koska unix-aika on yleensä 32-bittinen kokonaisluku. Sen raja tulee vastaan 19. tammikuuta 2038, jolloin tulee kuluneeksi 2 147 483 647 sekuntia.

Unix aika nyt -mittari kertoo Unix ajan sekunneissa suhteessa nykyiseen kellonaikaan Suomessa. Mittarissa näkyy, kuinka aika muuttuu jokaisen sekunnin välein. Unix aikaa verrataan mittarissa perinteisempään ajanmittaukseen, jossa näkyy aika tunteina, minuutteina ja sekunteina sekä päivämäärä päivän, kuukauden ja vuoden mukaan.

Unix aika voidaan myös muuntaa päivämääräksi. Valitse joko unix aika sekunneissa tai millisekunneissa. Sitten syötä tai valitse aika nuolinäppäintein avulla ja klikkaa muunna näppäintä. Vastaus ilmestyy muuntimen alapuolelle. Huomaa että vastauksessa näkyy vain yksi aika kerrallaan. Vastaus on muodossa tunti, minuutti, sekunti. Lisäksi näkyvissä on päivämäärä muodossa, päivä, kuukausi ja vuosi. 

Vinkki: Mitä suuremman numeron syötät mittariin, sitä suurempi muutos Unix-ajassa on.