Pallon tilavuus ja pinta-ala -laskuri – tietoa tästä laskurista

Tilavuus tarkoittaa kolmiulotteisen kappaleen koon mittaa. SI-järjestelmän eli metrijärjestelmässä tilavuuden yksikkönä on kuutiometri (m³). Kuutiometreillä mitataan kappaleen sisässä olevaa tilaa.

Pallon tilavuus lasketaan kaavalla

V = (4π * r^3) / 3

V = tilavuus, r = säde

Pinta-alan laskemisella tarkoitetaan kaksiulotteisten kuvioiden tai alueiden koon mitan laskemista. Geometrisille kuvioille ja osiolle on jokaiselle olemassa omat laskentakaavansa. Pinta-alan yksikkö on SI-järjestelmässä neliömetri (m²).

Pallon pinta-ala lasketaan kaavalla

A = 4π * r^2

A = pinta-ala, r = säde

Pallon ympärysmitta lasketaan kaavalla

C = A / d tai C = 2 π * r

C = ympärysmitta, A = pinta-ala, d = halkaisija, r = säde

Säteellä tarkoitetaan ympyrän kehän ja keskipisteen välillä olevaa janaa. Säteen pituus on puolet halkaisijasta, jonka jana kulkee ympyrän kehän pisteeltä toiselle, halkaissen samalla keskipisteen. Ympärysmitalla taas tarkoitetaan pallon ympäri kulkevaa viivaa, joka palaa sen lähtöpisteestä lähtöpisteeseen.

Pii on matematiikassa esiintyvä vakioarvo. Pii on irrationaalinen luku, joka merkitsee sen olevan päättymätön desimaaliluku. Usein piistä käytetään kuitenkin lyhennettä 3,14… tai merkintää kreikkalaista kirjainta π. Piin arvo on sama kuin ympyrän kehän suhde halkaisijaan.